Завдання:      

- формування цілісного уявлення про світову музичну культуру;

- розуміння музичної культури різних країн і народів;

- виховання музичного сприйняття;

- розвиток музичного слуху, музичної пам'яті, мислення, емоційної чуйності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

- особливості  розвитку світової музичної культури від її зародження до початку ХІХ століття;

- широке коло музичної спадщини світової художньої культури;.

- імена видатних майстрів музичного мистецтва та їх основні твору;

- знати назву та відмінні особливості жанрів музики; 

вміти :

- узагальнювати окремі факти в нерозривну цілісність;

- самостійно аналізувати нескладні музичні твори та фрагменти з опер, симфоній,  тощо;

- оперувати основними термінами та поняттями;

- здійснювати загальний музично-художній аналіз твору;

- вміти розподіляти музичні твори за жанрами та епохами, стилями.