СТРУКТУРА факультету 

Професійну освіту на факультеті мистецтв сьогодні здобувають близько 800 студентів стаціонару та заочної форми навчання. Підготовку фахівців здійснюють 6 кафедр факультету мистецтв: теорії та методики музичної освіти хорового співу і диригування (завідувач - доктор педагогічних наук, професор А.В. Козир), теорії та історії музики (завідувач - кандидат мистецтвознавства, професор С.Ю. Коробецька), педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства (завідувач - доктор педагогічних наук, професор О.П. Щолокова), інструментального та оркестрового виконавства (завідувач – Заслужений діяч мистецтв, професор К.А. Чеченя), хореографії (завідувач – Герой України, Народний артист України, академік М.М. Вантух), теорії та методики постановки голосу (очолює кафедру соліст Національної опери України імені Т.Г. Шевченка, Народний артист України, професор  О.В. Гурець). 

На цих кафедрах працюють 90 штатних викладачів, серед яких 1 академік, 17 докторів наук, професорів, 37 кандидатів наук та доцентів, 6 Народних, 16 Заслужених артистів та діячів мистецтв України. 

 

З метою підготовки вищих науково-педагогічних кадрів при факультеті мистецтв імені Анатолія Авдєвського Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова організована  Аспірантура.

 

Управління навчально-методичними, освітньо-педагогічними, виховними процесами колегіально здійснюється факультетською Вченою радою. До її складу входять представники дирекції, завідувачі кафедр, провідні викладачі факультету, художні керівники творчих колективів, представник профбюро, керівник студ.педпрактикою, наставники академ.груп, представники старостату, голова студ.ради. Вчену раду факультету очолює декан факультету, доктор педагогічних наук, професор В.І. Федоришин, секретар – к.п.н., доцент І.К. Глазунова.

 

Адміністрація

 

Декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського - заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч

 

Заступник декана факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського з навчально-методичної роботи – кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Завадська Тетяна Миколаївна.

 

Заступник декана з соціально-виховної роботи – доцент Грицюк Олександра Андріївна.