СТРУКТУРА факультету 

Професійну освіту на факультеті мистецтв сьогодні здобувають близько 800 студентів стаціонару та заочної форми навчання. Підготовка випускників-фахівців забезпечується 6 кафедрами:  

На цих кафедрах працюють 90 штатних викладачів, серед яких 1 академік, 17 докторів наук, професорів, 37 кандидатів наук та доцентів, 6 Народних, 16 Заслужених артистів та діячів мистецтв України. 

 

З метою підготовки вищих науково-педагогічних кадрів при факультеті мистецтв імені Анатолія Авдєвського організовано  навчання в Аспірантурі.

 

Управління навчально-методичними, освітньо-педагогічними, виховними процесами колегіально здійснюється факультетською Вченою радою. До її складу входять представники дирекції, завідувачі кафедр, провідні викладачі факультету, художні керівники творчих колективів, представник профбюро, керівник студ.педпрактикою, наставники академ.груп, представники старостату, голова студ.ради. Вчену раду факультету очолює декан факультету, доктор педагогічних наук, професор В.І. Федоришин, секретар – к.п.н., доцент І.К. Глазунова.

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ - декан

 

Декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського - заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч

 

Заступник декана з навчально-методичної роботи – Завадська Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор кафедри фортепіанного виконавства та педагогіки мисттецтва

 

Заступник декана з організаційно-виховної, соціальної роботи – Голубицька Надія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хорового диригування та теорії і методики музичної освіти