Стислий історичний нарис: ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Початком функціонування нашого Факультету вважається 1962 рік. Тоді підготовку вчителів музики у вищому навчальному закладі здійснювала кафедра музики на вечірньому, а згодом - на педагогічному факультеті, яку очолювала кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Й.Височинська. Для більш повного забезпечення вчителями музики і співів сільських загальноосвітніх шкіл у 1965 році при педагогічному факультеті відкрився заочний музично-педагогічний факультет. Крім того, було організовано денне відділення, яке у 1970 році перетворилося в самостійний підрозділ - музично-педагогічний факультет. Його очолив доцент О.Д.Кардаш. Спочатку факультет складався із двох кафедр – теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (завідувач – доцент М.Т.Лисенко), а також методики музичного виховання, співів та хорового диригування (завідувач – заслужений артист України, доцент О.Д.Незовибатько). Згодом кількість кафедр зростає: створюються кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування (завідувач – Народний артист України, професор О.Ю.Петровський), теорії музики та постановки голосу (завідувач – Заслужений артистка України, доцент Г.С.Шоліна), гри на музичних інструментах (завідувач – Заслужений артист України, доцент В.М.Рязанцев).

З 1977 року при Інституті імені О.М.Горького діяв факультет підвищення кваліфікації викладачів музичних дисциплін педагогічних навчальних закладів СРСР. Щорічно на факультеті навчалися більше 100 викладачів музично-педагогічних факультетів та педучилищ з різних куточків країни. Тісні контакти з проблем музичної освіти здійснювались з такими країнами, як Польща, Чехословаччина (Банська Бистриця), Болгарія та ін. Провідні фахівці факультету, доктори педагогічних наук Г.М.Падалка, О.П.Рудницька, О.П.Щолокова, В.Д.Шульгіна проводили спільні дослідження з викладачами інших виших навчальних закладів, працівниками науково-дослідних установ із проблем музичного виховання дітей різних вікових груп на уроках музики та в позаурочний час.

За роки свого існування факультет підготував більше 7 тисяч вчителів музики. У різні часи на факультеті викладали такі відомі музиканти, як Народні артисти СРСР, професори С.І.Турчак, А.Ю.Мокренко, П.І.Муравський, Народний артист України, професор О.Ю.Петровський, Народні артисти України Я.І.Орлов, Є.В.Дущенко, Заслужені артисти України В.М.Рязанцев, П.І.Терпелюк та інші.

У 2003 році музично-педагогічний факультет було перетворено в Інститут мистецтв як у структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Очолював заклад Герой України, член АПН України та академік Академії мистецтв України, народний артист України, професор Анатолій Тимофійович Авдієвський. Першим заступником проректора-директора довгий час був видатний музикант-просвітник, кандидат педагогічних наук, професор Анатолій Георгійович Болгарський.

У наші дні національне відродження України відкриває нові можливості розвитку галузі мистецької педагогіки. Потужний творчий і науковий потенціал професорсько-викладацького складу факультету мистецтв імені Анатолія Авдєвського є надійною запорукою успішної підготовки мистецьких кадрів в Україні.

 

Історична довідка:
Анатолій Тимофійович АВДІЄВСЬКИЙ

Багато років Факультет мистецтв НПУ ім.М.П.Драгоманова очолював уславлений музикант, видатний диригент, Герой України, генеральний директор, художній керівник і головний диригент Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки, голова Національної всеукраїнської музичної спілки, народний артист України, лауреат Державної премії СРСР і Національної премії України імені Тараса Шевченка, академік НАПН України та Академії мистецтв України, професор Анатолій Тимофійович Авдієвський. Його ім’я відоме багатьом шанувальникам музичного мистецтва в усьому світі. Як один з фундаторів музичної культури незалежної України він вважав своїм творчим покликанням служіння українському народу. Професійну музичну освіту А.Т.Авдієвський здобув в Одеській консерваторії імені А.Нежданової, навчався на диригентсько-хоровому факультеті в класі проф. К.К.Пігрова. З 1966 р. до 2016 виконував обов'язки Генерального директора, художнього керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Г.Верьовки. Більше 35 років А.Т.Авдієвський очолював кафедру теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування НПУ ім.М.П.Драгоманова. Вагомий внесок зроблено у розвиток національної культури України. Його наукові праці, навчально-методичні посібники, репертуарно-методичні збірки, методичні рекомендації, програми ефективно використовуються в навчальному процесі у вищих навчальних закладах, у загальноосвітніх школах України. За період роботи в університеті А.Т.Авдієвський підготував плеяду висококваліфікованих вчителів музики та хорових виконавців. Рішенням Вченої ради Національного педагогічного уріверситету імені М.П.Драгоманова, у 2016 році Факультету мистецтв було присвоєно ім'я Анатолія Авдієвського.