Строгаль Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова, працює на вищезазначеній кафедрі з листопада 2015 року.

У 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування емоційно-естетичного досвіду підлітків на уроках музики» за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання (науковий керівник  - д.м-ва, проф. Побережна Г.І.). Член науково-методичної ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

За час роботи на кафедрі викладала такі дисципліни як «Психотерапія засобами мистецтва», «Сучасні техніки арт-терапії», «Музикотерапія в освітньому просторі», «Вітчизняна та всесвітня історія музики», «Історія зарубіжної музики», «Історія духовної музики», «Народознавство і фольклор України», «Сучасна музика».

Строгаль Т.Ю. розвиває інноваційний науковий напрям «Терапія творчістю: від теорії до практики», в рамках якого проводить курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителів мистецтва ЗЗСО, вчителів ДМШ та ДШМ, практичних психологів, соціальних педагогів). Розробила курси «Терапія творчістю: від теорії до практики», «Музикотерапія в освітньому просторі», «Музичний коучинг: трансформація через мистецтво», а також ряд тренінгів та майстер-класів.

Коло наукових інтересів знаходиться на перетині таких дисциплін як «Вітчизняна та всесвітня історія музики», «Психологія мистецтва», «Педагогіка мистецтва», «Музична терапія», «Арт-терапія», «Психотерапія засобами мистецтва», «Музична психологія», «Інтермодальна терапія мистецтвом».

У 2019 році отримала сертифікат на підтвердження рівня мовленнєвої компетенції В2 (просунутий )

Пройшла Міжнародне стажування від CollegiumCivitas (Варшава, Польща).

Строгаль Т.Ю. організатор Міжнародної науково-практичної конференції «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання» та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музикотерапія і арт-терапія у просторі сучасної мистецької освіти: інноваційні технології».

У науковому доробку близько 30 публікацій (статті та наукові праці):

  1. Строгаль Т. Ю. Структура емоційно-естетичного досвіду учнів підліткового віку / Т. Ю. Строгаль // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич [та ін.], 2017. – Вип. 2. – С. 82-92.
  2. Holinska T., Komarovska O., Melnyk O., Pet'ko L., Shpitsa R., Sova O., Strohal T. Cloud Technologies in Art Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. Vol: 22 Issue: 5. P. 1−6. Print ISSN: 1098-8394. Online ISSN: 1528-2651. Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, CiteFactor, DRJI, UGC, SIS
  3. Natalia Guralnik, Alla Rastrygina, Tetiana Strohal, AllaZaitseva PRACTICAL APPLICATION OF ExAT  TECHNIQUES IN TRAINING PROCESS OF  WOULD-BE MUSIC ART TEACHERS   International Journal of Management (IJM) Volume 12, Issue 1, January 2021, pp. 243-253. Article ID: IJM_12_01_020 (SCOPUS).
  1. Строгаль Т.Ю. Застосування інтермодального підходу на уроках мистецтва (музичний компонент) / Т.Ю.Строгаль // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. – Дрогобицький держ.пед.ун-т ім.Івана Франка. – Вип.№20, т.3, 2018р. – С. 125-130.
  2. Розвиток емоційного інтелекту старших підлітків в умовах навчання в закладах загальної середньої освіти / Строгаль Т.Ю, // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. - Вип. 25 (30): збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П,Драгоманова.- Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. - С.3-8.