НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

 

Науково-дослідна робота кафедри відображена у колективних та індивідуальних працях викладачів.

01 Коробецька Орк стиль

          Значним досягненням останніх років стала публікація  наукової  монографії Коробецької С.Ю. “Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність”. У дослідженні поєднуються аналіз епохальних стилів з конкретикою індивідуально-стильових рис окремих композиторів та напрямків.

https://drive.google.com/file/d/1vYxKyPMdahrR_d63SM4udmvUkfnKtldl/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Авдей Обрії

          Навчально-методичний посібник «Мистецько-освітні обрії творчості Анатолія Авдієвського» з нотною хрестоматією за загальною редакцією С.Ю. Коробецької є результатом роботи викладачів двох кафедр: теорії та історії музики і кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування. Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського є провідником високої місії – глибокого вивчення мистецької спадщини Анатолія Тимофійовича, дослідження його педагогічних ідей та продовження виконавських традицій всесвітньо відомого хорового диригента. Зміст посібника виходить за межі лише навчального видання. Безумовно, він буде цікавий широкому читачеві, який прагне долучитися до таємниць вітчизняної музичної скарбниці. Впровадження матеріалів запропонованого навчально-методичного посібника з хоровими обробками та оригінальними творами Анатолія Авдієвського у навчальний процес на факультеті мистецтв буде доцільним на заняттях з більшості фахових дисциплін.      

                             

                               http://lib.iitta.gov.ua/710301/1/Посібник Авдієв_до друку_20.02(2).pdf

 

 

 

 

03 Шух           Колективна монографія «Михаїл Шух: Митець і час» за загальною редакцією С.Ю. Коробецької є результатом спільних наукових та методико-педагогічних розвідок колективу провідних викладачів факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського. Це перша фундаментальна праця науковців та педагогів, присвячена пам’яті українського композитора Михаїла Шуха. В ній розкривається неповторна особистість Митця, його творча та педагогічна діяльність у контексті тенденцій розвитку сучасного художньо-інтонаційного простору. 

https://drive.google.com/file/d/1RdBRASTefO9vU0sVkdcubKeyviAPjywe/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

04 збірник 1           Навчально-методичний посібник «Хоровий та інструментальний репертуар у мистецькій освіті (інтегральний підхід)» створено в рамках науково-дослідної роботи «Інтегральна система мистецької освіти як етнокультурний феномен».

Представлено нотні матеріали українських кантів ХVII ст. (автор Д. Туптало), а також хорові аранжування та камерно-інструментальна музика вітчизняного композитора В. Степурка, творчість якого ґрунтується на етнокультурі. Твори різних жанрів подано з методичними рекомендаціями в контексті інтегрального підходу їх вивчення на заняттях з виконавських та музично-теоретичних дисциплін різних кафедр мистецьких закладів освіти. Для бакалаврів, магістрів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться українським хоровим та інструментальним мистецтвом.    

     https://drive.google.com/file/d/11p7Bb9L6PZV_J94o1sqFE__Kx3itEt6A/view?usp=sharing