У 1979 році закінчила з відзнакою фортепіанний факультет Київського державного музичного училища імені Р.М.Глієра (нині КМАМ імені Р.М.Глієра). У 1984 році – закінчила з відзнакою історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П.І.Чайковського (нині НМАУ імені П.І.Чайковського).

Кандидатська дисертація (1993) присвячена естетичному вихованню молодших школярів засобами музично-театрального мистецтва. У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади розвитку художньо обдарованої особистості у школах естетичного виховання».

Педагогічну діяльність розпочала в студентські роки, працюючи з 1978 року на посаді концертмейстера, викладача класу фортепіано та історико-теоретичних дисциплін у київських дитячих музичних школах № 5 та № 14.

Після закінчення консерваторії з 1984 по 2009 рік працювала в Дитячому музичному театрі (нині Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва) на посаді педагога-організатора виховної роботи з глядачем (з 1992 року – за сумісництвом). Була членом Художньої ради театру. З 1997 року і донині викладає історію хореографії та історію театру в Київській дитячій школі мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського. Має кваліфікацію «викладач вищої категорії»,  «викладач-методист».

Активно виступає на наукових конференціях різного рівня, проводить науково-методичні семінари і вебінари з питань мистецької освіти, тренінги для вчителів мистецтва з методичних проблем навчання мистецтва школярів, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації для викладачів мистецьких дисциплін, працівників позашкільних закладів, керівників художніх колективів. Виступає головою журі на дитячо-юнацьких мистецьких конкурсах і фестивалях.

Наказами МОН України призначена головою журі третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2017» (номінація «Музичне мистецтво») та «Вчитель року-2022» (номінація «Мистецтво»).

          З 2016 року і донині за наказами МОН України працює в робочій групі з розроблення державних освітніх стандартів та освітніх програм з реалізації концепції «Нова українська школа». Є членом редколегій фахових видань: науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта», збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», Наукового часопису Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти.

          Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій (спеціальність 13.00.07),  разових рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (освітні/педагогічні науки). З 2018 року запрошена до участі в роботі Ради із захисту дисертацій доктора філософії (PhD) зі спеціальності 6D010600 «Музична освіта» Казахського національного університету мистецтв Міністерства культури і спорту Республіки Казахстан.

Коло наукових інтересів: музикознавча підготовка майбутніх учителів мистецтва, проблеми художньої комунікації, формування ціннісної сфери молоді в сучасному медіапросторі, художня обдарованість особистості як психолого-педагогічний та естетико-мистецтвознавчий феномен; художньо-освітній простір закладів освіти різного типу.

Авторка понад 200 наукових публікацій (монографії, навчальні і навчально-методичні видання, статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях).

Вибрані публікації

 1. КомаровськаО. А. Художньо обдарована особистість: сутність, реалії, розвиток : монографія. Івано-Франківськ, НАІР, 2014. 412 с.
 2. Комаровська О. А. , Миропольська Н.Є., Руденко І.В.та ін. Технології художньо-естетичного виховання учнів основної школи у позакласній роботі: монографія /; за ред. О.А. Комаровської, Н.Є. Миропольської. Харків: «Друкарня Мадрид», 2015.  222 с. https://lib.iitta.gov.ua/9885/
 3. Комаровська О. А. Художньо-інтонаційний простір життя як джерело цінностей підростаючої особистості. Topical issues of education: Collective monograph. – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. (авт..розділ Р. 260−280). https://lib.iitta.gov.ua/716620/
 4. Komarovska Oksana. Strategies of Contemporary General Arts Education / Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education; Collective monograph; ed. by O.Oleksiuk. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2019. (авт. рр.3−19). http://oleksyuk.com/wp-content/uploads/2020/07/Kembridzh-II-vidannya-Individual-Spirituality-in-Post-nonclassical-Arts-Education.pdf
 5. Комаровська О. А. Художнє пізнання та емоційний інтелект особистості: точки перетину в контексті мистецької освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Зб. наук. праць Уманського державного пед..ун-ту ім. Павла Тичини. 2020. - № 1(3), ч.2. – С. 71-78. http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/204295
 6. Комаровська О.А. Мистецька подієвість освітнього середовища в контексті художніх цінностей особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2020. Вип. 24. Кн.1. С.252-270. https://lib.iitta.gov.ua/727320/
 7. Комаровська О. А., Просіна О.В. Мистецька освіта: вектори реформування. Вісник НАПН України, 2020, 2 (1). URL: http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/issue/view/2
 8. Комаровська О.А., Миропольська Н.Є, Ничкало С.А. Оптимізація методичного забезпечення уроків мистецтва в загальноосвітній школі: Методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД , 2018. 88с. https://lib.iitta.gov.ua/711638/
 9. Комаровська О.А., Миропольська Н.Є. , Ничкало С.А., Руденко І.В. Виховання художніх цінностей учнів в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти: методичний посібник / За ред . О.А.Комаровської. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. 179с. (7 д.а.). URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729236
 10. Комаровська О.А., Миропольська Н.Є., Ничкало С.А., РуденкоІ.В. Мистецтво. Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. Харків : Видавництво «Ранок», 2019. 192 с. https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/23-mistetstvo-10-klas/mistetstvo-rven-standartu-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-10-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-komarovska-o-a-miropolska-n--nichkalo-s-a-rudenko--v/
 11. 11. Типова освітня програма 3-4 клас, освітня галузь Мистецтво (Комаровська О.А. та ін.) – за кер.Савченко О.Я. (Наказ МОН України № 1273 від 08.10.2019) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-3-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-1273
 12. Типова освітня програма 1-2 клас, освітня галузь Мистецтво (Комаровська О.А. та ін.), кер. Савченко О.Я. (оновлена. Наказ МОН України № 1272 від 08.10.19)

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/5d9d8feb1ce4f316467013.pdf

 1. Комаровська О.А., Лємєшева Н.А. Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти. Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОН України від 12.07.2021 № 795 (Сайт ДНУ ІМЗО https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/mystets-ka-osvitnia-haluz/)
 2. Harashchenko Larysa, Komarovska Oksana, Маtviienko Olena, Ovsiienko Liudmyla, Pet'ko Lyudmila, Shcholokova Olga, Sokolova Olga. Models of corporate education in the United States of America. Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. Vol: 22 Issue: 3. P. 1−7. https://www.abacademies.org/articles/Models-of-corporate-education-1528-2651-22-3-385.pdf
 3. Holinska T., Komarovska O., Melnyk O., Pet'ko L., Shpitsa R., Sova O., Strohal T. Cloud Technologies in Art Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. Vol: 22 Issue: 5. P. 1−6. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28182/1/T_Holinska_%D0%9E_Komarovska_O_Melnyk_L_Petko_R_Shpitsa_O_Sova_T_Strohal_JEE_5_IS_IPSP.pdf
 4. Yaroshenko Olga, Kilderov Dmytro, Komarovska Oksana, Korotkevych Kseniia, Holinska Tetiana, Hutsan Lesia, Shekhavtsova Svitlana, The factorial role of organizational culture in entrepreneurship and entrepreneurship education. Academy of Entrepreneurship Journal (AEJ) 2020. Vol.: 26, Issue 3. https://www.abacademies.org/articles/the-factorial-role-of-organizational-culture-in-entrepreneurship-and-entrepreneurship-education-9552.html
 5. Kozii, O., Ulianova,V., Bilostotska, O., Kachmar,O., Bakhmat, N., Prokopchuk, V., & Komarovska, O. (2020). Experience in Developing Imaginative and Intonational Competencies in Future Music Teachers. Revista  Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12 (4), 16-37  DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.4
 6. Kotykova Olena, Komarovska Oksana, Matviichuk Oksana, Radchenko Maryna and Holinska Tetiana. Methods of Modeling of Managers’ Competences in the Context of Sustainable Development.  The 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4−5 November, 2020).   ISBN: 978-0-9998551-5-7

URL : https://ibima.org/accepted-paper/methods-of-modeling-of-managers-competences-in-the-context-of-sustainable-development/

 1. Kyrychenko Mykola, Prosina Olha, Kravchynska Tetiana, ShvenYaroslava, Komarovska Oksana,Tаtiana Ivchenko. Transformation processes in non-formal education: a project of interregional cooperation of the ukrainian open university of postgraduate education. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. SPECIAL ISSUE NO.: 11/02/XXIV. (VOL. 11, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXIV.). Р.156-165. http://www.magnanimitas.cz/11-02-xxiv http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/PDF/110224.pdf