Жуковська Ірина Леонідівна - доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства  факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ ім. М.П.Драгоманова. Лауреат міжнародного конкурсу «Музыка-классика»,  (1-ша премія, 10.2010, м. Руза) Народилася у 1957р. у м. Києві. 

Закінчила  Державний музично-педагогічний інститут ім. Гнєсіних (Спеціальність – фортепіано; кваліфікації: соліст, ансамбліст, концертмейстер, педагог,  1981р.).  

Закінчила асистентуру-стажування у ДМПІ ім. Гнєсіних (спеціальність- фортепіано, творчий керівник – проф.О.О.Александров)  (1983 -1986рр.) У 1978р. почала працювати педагогом і концертмейстером у ДМШ № 19 м. Києва. 

В НПУ працює з 1981р., ( 1981 – 1983 - за сумісництвом, з 1984р. донині  в штаті професорського-викладацького складу).

Загальний педстаж  - більше 40 років, педстаж у виші – 35 років. 

В 1990 – 2000р.р.  очолювала музичну студію для дітей дошкільного віку при Будинку вчених НАН України. 

Працювала у складі журі Всесоюзних,  національних та міжнародних  фортепіанних  конкурсів і фестивалів  серед студентів педвузів (1987, 1991, 1992, 2003, 2011, 2012, 2013). 

І.Л. Жуковська в різні роки виступала з концертами не тільки в Україні, а і за її межами, зокрема, в Росії, США. До фонду Національної радіокомпанії України, поряд з творами зарубіжної класики (Й.С.Бах, Ф.Шопен, Ф,Шуберт, Ф. Ліст)  І.Жуковською записані  численні п’єси українських композиторів, таких, як В.Сильвестров, М.Шух, О.Красотов, М.Кармінський, С.Жданов, О.Лизогуб, В.Сокальський. 

Записані 2 компакт–диски  з творів Й.С.Баха, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, транскрипцій  Ф.Ліста, творів В.Сильвестрова у виконанні І.Л. Жуковської. І.Жуковська щорічно виступає у прямому ефірі радіопрограм Національної радіокомпанії України. Виступала в  TV- програмах  телеканалу «Культура»  (2014, 2015рр.), в програмі «Класік – прем’єр» (1999).

Carl Orff : In Taberna from Carmina Burana (перекладення для фортепіано на 4 руки  Марії Народицької) – відеозапис в дуеті з Марією Народицькою.   Гамбург (Німеччина). 

https://youtu.be/cookeCpaPxs

 

Підготувала більше 30 лауреатів і дипломантів міжнародних та національних фортепіанних конкурсів.

                   1 LaureatZhukovska   2 LaureatZhukovska   3 LaureatZhukovska

 

 

І.Л.Жуковська є автором наукових статей, присвячених проблемам початкового фортепіанного навчання  в Україні та за її межами. У 2006 р. І.Жуковська працювала  викладачем фортепіано у Міжнародній літній музичній академії ISAM  (м.Міхельштадт, Германія).  Її робота отримала високу оцінку колег та керівництва академії. І.Жуковська постійно виступає з доповідями на наукових конференціях (в т.ч. міжнародних). 

Також велику увагу вона приділяє громадській діяльності, зокрема, пропаганді класичної музики і фортепіанного виконавства. Так, лише протягом 2015р-2016 рр. І.Жуковська організувала і провела 37 концертів   з культурологічними  коментарями, з них – 14 сольних. На матеріалі цих концертних програм і культурологічних коментарів створено відеопосібники для позакласної роботи студентів. 

Опублікований навчально–методичний комплекс у співавторстві з М.Шухом та М.Народицькою: «Фортепіанна музика Михаїла Шуха: стилістика, образний зміст, проблеми виконання» (Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. 2,5 др. арк.). 

 

В і д з н а к и / A w a r d s :

ZhukovskaAWARD1 ZhukovskaAWARD2ZhukovskaAWARD3ZhukovskaAWARD4ZhukovskaAWARD5