Cоколова Ольга Валеріївна / Olha Sokolova - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. На факультеті мистецтв працює з 1989 року і по теперішній час.

Навчалася у Донецькому державному музичному училищі по класу спеціального фортепіано у Панасенко Б. І. (диплом з відзнакою).

Вищу освіту  отримала у Київській державній консерваторії імені П. І. Чайковського по класу спеціального фортепіано у проф. Рощиної А. К. (1989); кваліфікації за дипломом: концертний виконавець, викладач фортепіано, концертмейстер, соліст камерного ансамблю.

У 1999-2002 рр. навчалась в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методичні основи інтеграції мистецьких знань у підготовці майбутніх учителів музики і художньої культури» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання музики та музичного виховання (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Рудницька Оксана Петрівна).

У 2017-2019 рр. член спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова із захисту кандидатських і докторських дисертацій К 26.053.24 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання.

Входить у групу розробників Освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво»: Галузь знань  02 «Культура і мистецтво»;  Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»; Кваліфікація «Магістр музичного мистецтва»

Викладач з понад 30-річним стажем роботи в музично-педагогічній галузі, автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі, розміщених у науково-метричних базах SCOPUS та  Web of science.  

Викладає дисципліни: основний музичний інструмент та додатковий музичний інструмент (фортепіано), концертмейстерський клас, практикум з фахової підготовки; практикум за кваліфікацією; керує дослідницькою діяльністю бакалаврів, магістрів та аспірантів, науково-дослідною практикою магістрів; читала курси «Художньо-естетичний розвиток дитини» для бакалаврів спеціальності «Дошкільна та початкова освіта»; «Науковий семінар» для магістрів спеціальності 024 «Хореографія». Здійснює керівництво науково-дослідницькою практикою студентів, а також бакалаврськими, магістерськими та дисертаційними дослідженнями.

 

 

Є  постійним членом журі Всеукраїнського (нині міжнародного) фестивалю-конкурсу учнів мистецьких шкіл «Пролісок».

У 2017 році була членом журі міжнародного конкурсу  музикантів-інструменталістів “Prize of Lanchiano» у м. Ланчіано (Італія).

Багато років виконувала обов’язки відповідальної за роботу з іноземними студентами факультету мистецтв. Є членом Вченої ради факультету мистецтв, відповідає за профорієнтаційну роботу на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Входить до складу спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю  «Теорія та методика навчання» (образотворче мистецтво).

Є членом Вченої ради факультету мистецтв та між кафедрального наукового семінару факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Є членом ДЕК у магістрів-музикантів заочної форми навчання.

У 1997-2005 роках разом зі студентами класу здійснювала творчий проект, який складався з низки тематичних лекцій-концертів, присвячених бесідам про музику, видатним музичним подіям, творчим портретам композиторів та ін.

У науковому доробку статті, тези конференцій, навчальні посібники, навчальні програми, методичні рекомендації, Хрестоматія навчально-педагогічного репертуару, колективна монографія та ін.), керує науковою роботою студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури; здійснює рецензування магістерських досліджень та кандидатських дисертацій (понад 30), виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій (2); є рецензентом навчальних посібників, нотних видань (4).