Падалка Галина Микитівна – професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства. Доктор педагогічних наук.

Професійну освіту отримала у Київській державній консерваторії імені П.І. Чайковського (зараз - Національна музична академія імені П.І.Чайковського),яку успішно закінчила у 1963 році. Вся професійна-педагогічна діяльність Галини Микитівни пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова. Загальний стаж роботи Галини Микитівни більше 55 років. Стаж роботи у даному колективі 50 років. 

Галина Микитівна працює на кафедрі педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 1964 року. За роки роботи проявила себе як висококваліфікований викладач, лектор,методист, талановитий науковець та організатор виховної роботи серед студентської та учнівської молоді. 

Г.М.Падалка веде плідну наукову роботу. Загальний обсяг її публікацій, що включають 5 монографій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми та науково-методичні статті, становить понад 150 др. аркушів. На високому  професійному рівні викладає Галина Микитівна лекційний курс для магістрів «Педагогіка мистецтва», спецкурси, проводить заняття з фортепіано, концертмейстерського класу, асистентської практики, працює з магістрами, аспірантами, докторантами.

З 2007 року виконує обов’язки голови ДЕК. Під її керівництвом захищено біля 50 дипломних та магістерських робіт, 30 кандидатських та 3 докторантських дисертацій. 

Г.М.Падалка очолювала протягом багатьох років методичну комісію з естетичного виховання МОН України, методичну комісію Інституту мистецтв імені М.П.Драгоманова. 

 

В і д з н а к и / A w a r d s :

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Галина Микитівна Падалка нагороджена:

Почесною грамотою Кабінету Міністрів (2010 р.)

Почесним знаком «Відмінник освіти України» (1983 р.)

Почесними грамотами МОН України (1992р.,1995р.)

Подяка від Призидії НАН України (2009р.).