Мельник Ольга Петрівна - доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства. Вчений ступінь – кандидат педагогічних наук.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет та Донецьку державну музичну академію ім. С.С. Прокоф’єва. На факультеті працює з 2013 року.

Закінчила аспірантуру НПУ ім. М.П.Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання та захистила дисертацію на тему: «Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки», має понад 20 друкованих праць, методичні розробки. 

 • Член асоціації піаністів – педагогів Європи EPTA (European Piano Teachers Associations)
 • Член профспілки НПУ ім.М.П.Драгоманова.

Викладає основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, гру на музичному інструменті у студентів денної та заочної форми навчання. Здійснює керівництво педагогічною, асистентською практиками студентів, курсовими роботами, магістерськими та дисертаційними дослідженнями. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю складає понад 15 років.

 

 Участь у міжнародних наукових проектах:

 1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (26-27 квітня 2017р., м. Київ);
 2. ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Ukr. «EPTA». «Музично-просвітницька діяльність педагога» (16-22 листопада 2017р., Харків-Київ);
 3. Міжнародний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти, вокального та інструментального естрадного виконавства» (17 травня, Мелітополь, 2018)
 4. Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої педагогічної освіти як основа професійного становлення майбутніх педагогів» (м. Івано-Франківськ, грудень 2018);
 1. Міжнародний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти, вокального та інструментального естрадного виконавства» (Мелітополь, травень 2019);
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (м. Київ, квітень 2019);
 3. І Міжнародна науково-практична конференція «Хореографічна культура і освіта» (м. Київ, 2019);
 4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м.Переяслав, 30 квітня 2020 року);
 5. 1st International Conference on Academic Research and Innovation, held in Dallas, USA, on January 13-15, 2021