Холоденко Вікторія Олександрівна - доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства, кандидат пед. наук. 

Закінчила Київське музичне училище ім. М.Гліера (1989-1993р.р.). Диплом РТ № 933644, виданий 23 червня 1993р. Спеціальність – Фортепіано. Кваліфікація – Концертмейстер, артист ансамблю, викладач. Клас викладача-методиста Бондаренко О.Я.

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (1993-1998р.р.). Диплом спеціаліста, ЛД ВЕ №008760, виданий 30 червня 1998 року. Спеціальність – Музичне виховання. Кваліфікація – Учитель музики та викладач фортепіано. Клас канд. пед. наук, професора Лисіноі Н.І.

Науковий ступінь: канд. пед. наук.

Спеціальність – теорія та методика навчання музики і музичного виховання – 13.00.02, ДК №028522, Президія Вищої атестаційної комісії України, рішення від 13 квітня 2005 року, протокол № 16-06/3

Наукове звання: доцент.

Кафедра фортепіанного виконавства і художньої культури, 12 ДЦ №022629, Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки, рішення від 19 лютого 2009 року, протокол № 1/21 – Д

На факультеті працює – з 2006 року. 

У 2004 році захистила дисертацію на тему: "Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності" / В.О.Холоденко: дис. … канд. пед. наук / 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – К., 2004. – 217с. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Олексюк О.М.

Є автором більше двадцяти статей, опублікованих у наукових фахових виданнях з педагогіки, та Методичних рекомендацій з розвитку  творчої активності молодших школярів на уроках музики в загальноосвітній школі.

Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2JqKrcsAAAAJ

Регулярно приймає участь у Міжнародних, Всеукраїнських та університетських конференціях. Рецензує статті, курсові роботи, магістерські та дисертаційні дослідження. Є науковим керівником магістерських та дисертаційних досліджень. Готує студентів до виступів на наукових студентських конференціях. 

Під час роботи в НПУ ім. М.П.Драгоманова педагогічна спрямованість складалася з практичних занять з основного та додаткового музичного інструменту, спецкурсу з основного музичного інструменту, гри на музичному інструменті, концертмейстерського класу, практикуму за кваліфікацією у магістрів, асистентської практики у магістрів, керівництва пропедевтичною практикою, керівництва виробничою педагогічною практикою з СХК, керівництва написанням курсових робіт з СХК, керівництва написанням магістерських робіт, керівництва аспірантами. У теперішній час виконує обов’язки куратора-екзаменатора з «Основного музичного інструменту» на одному з курсів заочного відділення.

Регулярно проводить підготовку студентів до концертних виступів як в стінах університету, так і за його межами. На Всеукраїнських конкурсах «Золотий Орфей» та «Голос Країни» студенти отримують звання лауреатів другої та третьої премії у номінаціях «інструментальний жанр» і «класичне фортепіано». 

Невпинно працює над підвищенням власної кваліфікації. Протягом березня-квітня 2013р. успішно пройшла стажування на кафедрі інструментального та оркестрового виконавства Інституту мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова. 

 

Лауреати конкурсів:HolodenkoLAUREAT1

  1. 2012 рік - магістрантка Мандриченко М. отримала звання лауреата III премії на IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Золотий Орфей» у номінації «інструментальний жанр».
  2. 2016 рік - студентка 5-го курсу Кушнір Н. отримала Диплом лауреата 2 ступеня на Всеукраїнській музичній олімпіаді «Голос Країни» у номінації «класичне фортепіано».
  3. 2020 рік - студентка Лазарєва А. отримала Диплом лауреата І премії на ІV Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв SOLOVIOV ART (жовтень 2020р.).

 

Член журі:

  1. XII Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни» (15-19 листопада 2017р., м.Київ);
  2. Першого Всеукраїнського конкурсу піаністів PIANO.UA (24-25 березня 2018р., м.Київ);
  3. XIV Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни» (21-28 квітня 2018р., м.Київ).

 

 

   
   
 

ОПИТУВАННЯ