StanislavKPMFV

 

Історія кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства бере початок у 1970 р., коли на музично-педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького було створено кафедру гри на музичних інструментах. Тоді очолював кафедру кандидат мистецтвознавства, відомий музикант та методист Микола Тимофійович Лисенко. Згодом кафедрою керував заслужений артист України, доцент Василь Михайлович Рязанцев. 

Усе своє життя присвятила вихованню нового покоління педагогів-музикантів Оксана Петрівна Рудницька – доктор педагогічних наук, професор, відомий вчений у галузі мистецької освіти. Вона відіграла значну роль у розвитку сучасної музично-педагогічної освіти. Наукові праці О.П.Рудницької «Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти», «Педагогіка:загальна і мистецька» та інші стали вагомим внеском у вітчизняну мистецьку педагогіку. З 1995 до 2000 року вона була професором і завідувачем кафедри гри на музичних інструментах НПУ імені М.П.Драгоманова.

Сьогодні на кафедрі працюють видатні вчені, педагоги та митці. Серед них доктор педагогічних наук, професор Галина Микитівна Падалка – перший в Україні доктор наук з проблем  музичної педагогіки, автор монографій «Учитель, музика, діти», «Музична педагогіка», методичних посібників та численних статей у фахових виданнях.

Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Ольга Пилипівна Щолокова,  яка є членом методичної комісії Міністерства освіти і науки України та членом спеціалізованих вчених рад із проблем мистецької освіти. Вона – автор декількох монографій та численних науково-теоретичних і практичних розробок, програм і підручників. Ольга Пилипівна Щолокова заснувала культурологічний напрямок мистецької освіти.

Наталія Павлівна Гуральник, доктор педагогічних наук, професор, веде активну пошукову роботу в галузі історії фортепіанної педагогіки., результатом якої стало видання монографій «Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти» та «Наукова педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання» (навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів). З 2004 року Наталія Павлівна є головою комісії дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. У 2005 році випустила навчально-методичний посібник «Розвиток скрипкової школи Східної Європи ХХ століття: історія, теорія, методика» в співавторстві з К.В. Завалко.

Викладачі кафедри забезпечують високий рівень фортепіанної підготовки: вихованці професорів та доцентів Ольги Пилипивни Щолокової, Тетяни Миколаївни Завадської, Наталії Ігорівни Лисіної, Ірини Леонідівни Жуковської неодноразово ставали лауреатами та дипломантами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Кафедра не тільки відряджає своїх вихованців для участі у різноманітних конкурсах, а й запроваджує свої.  26 квітня 2006 року кафедрою вперше проведено Міжнародний конкурс піаністів серед студентів педагогічних навчальних закладів “Art-Klavier”. Мета конкурсу – виявлення та підтримання обдарованої молоді, популяризація кращих творів сучасних композиторів різних національних шкіл та світової класики, обмін науково-методичним досвідом фортепіанного виконавства. З моменту заснування конкурс традиційно проводиться раз на на два роки. За роки існування в ньому взяли участь виконавці з України, Росії, Білорусі, Польщі, Китаю. Цей конкурс став не лише яскравою подією в житті Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, але й усього культурно-освітнього простору України.

Дієвою формою профорієнтаційної роботи кафедри є проведення виконавських конкурсів-фестивалів учнів дитячих музичних шкіл на базі факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського. Перший такий фестиваль-конкурс серед учнів позашкільних спеціалізованих мистецьких навчальних закладів “ПРОЛІСОК” відбувся у квітні 2009 року за ініціативи доктора наук, професора О.П.Щолокової, якій вдалося об’єднати навколо фестивалю різні кафедри. За  роки існування цього фестивалю-конкурсу у ньому взяло участь близько 300 юних музикантів міста Києва.

 Основні навчальні дисципліни кафедри:

Основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, гра на музичному інструменті (для студентів спеціальності «Хореографія»), концертмейстерський клас, практикум за кваліфікацією, історія художньої культури, методика викладання художньої культури, музична психологія, методологія наукових досліджень, методика викладання фортепіано у ВНЗ, теорія та історія фортепіанного мистецтва, основи художньої творчості, педагогіка мистецтва, виконавський практикум, різни види педагогічної практики,

Кафедра здійснює базову підготовку студентів зі спеціалізації «Художня культура». Культурологічна підготовка вихованців нашого закладу формує їхні професійні знання у різноманітних галузях мистецтва, розвиває художнє мислення та світогляд.

На кафедрі активно проводиться робота з науково-технічної творчості студентів. Тут  працюють: гурток НТТС: “Проблеми фортепіанної педагогіки та виконавства” керівник – доц. Згурська Н.М.;

3 проблемні групи:  “Вивчення художніх інтересів учнівської молоді ” керівник – проф.. Щолокова О.П.; “Порівняльний аналіз виконавських стилів як умова поглибленого вивчення фортепіанних творів ” керівник – доцент Лисіна Н.І.; “Проблеми інтерпретації творів мистецтва на уроках СХК” керівник  – доцент Полатайко О.М. 

Професорсько-викладацький склад кафедри має значний науковий потенціал. За останні роки вийшли з друку монографії, навчальні посібники та підручники:

Щолокова О.П. "Методика викладання світової художньої культури",Київ, 2007.

Гуральник Н.П. " Українська фортепіанна школа xx  століття в контексті музичної педагогіки",Київ, 2007. 

Соколова О.В. Вивчення та інтерпретації  фортепіанних творів китайських композиторів, Київ, 2007.

Падалка Г.М. "Педагогіка мистецтва",Київ, 2008.

Науменко С.I. «Психологічні основи педагогічної практики студентів мистецьких спеціальностей пед. університетів: методичний посібник. – К.: НПУ, 2008.

ГризоглазоваТ.I., Афанасьева Н.В."Фортепіанні твори українських композиторів ХХ-ХХІ століття". – Вип. 3. – К.: НПУ, 2009 .

Завадська Т.М., Козачук О.С. Педагогічний репертуар для дітей та юнацтва (Серія «Забуті імена»). – Вип. 3. - К.: Музична Україна, 2009 .

Щолокова О.П."Світова та художня культура. Тести та творчі завдання"– К.: НПУ, 2010 .

Гризоглазова Т I., Снопкова О.В «Фортепіанні твори українських композиторів  ХХ-ХХIст» – К.: НПУ, 2010 .

Щолокова О.П, Згурська Н.М., Строчан Н.М "Хрестоматія фортепіанних творів українських композиторів"– К.: НПУ, 2011. 

Гризоглазова Т.I , Снопкова О.В «Українскька фортепіанна музика ХХ століття» – Випуск ІV. - К.: НПУ, 2011

Полатайко О.М Педагогічна практика студентів з дисципліни «Світова художня культура» - К. НПУ, 2011. 

Гуральник Н.П «Науково-педагогічна школа піаністів у теорій і практиці музичної освіти й виховання» - К., НПУ, 2011. 

Щолокова О. П.,  Падалка Г.М.   «Духовность воспитания» , Вільнос, 2012.

Полатайко О.М.  «Формування художньо-образного мислення в курсі методики викладання художньої культури» - К.,  НПУ Драгоманова, 2012 .

«Проблеми сучасної мистецької освіти» - Редакційна рада у складі: Щолокова О.П. Гуральник Н.П., Завадська Т.М., Гризоглазова Т.М., Полатайко О.М. Згурська Н.М. - Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова,  Київ, 2012.

Щолокова О.П. «Сучасні підходи до якості навчання в галузі мистецької освіти», – Мукачево, 2012

Щолокова О.П.  «Концептуальні засади культурологічної підготовки вчителів мистецтва»,– Полтава, 2012

Щолокова О.П. «Розповідаємо учням про мистецтво»  – Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.

Щолокова О.П. «Методика викладання світової художньої культури»– Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.

Гризоглазова Т.І., Снопкова О.В. «Фортепіанні твори українських композиторів ХХ-ХХІ ст.». – Вид-во НПУ імені М.П,Драгоманова. -  Київ, 2013.

Збірка наукових праць студентів – К., Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2013

«Наукова школа Ольги Пилипівни Щолокової» (колективна монографія)  - Дніпропетровськ, 2014

Соколова О.В., Глазунова І.К., Чугай О.В. Хрестоматія навчально-педагогічного репертуару для бакалаврів спеціальності «Хореографія» - НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014.

Гризоглазова Т.І., Снопкова О.В. «Фортепіанні твори українських композиторів ХХ-ХХІ століття»,  вип.6 – К., НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014

Жуковська І.Л. «Фортепіанна музика М.Шуха» - К., НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014

Щолокова О.П. « Художньо-ментальний досвід в проекції  культурологічної підготовки вчителя мистецьких дисциплін», Львів, 2015.