Гризоглазова Таміла Іванівна - професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства, кандидат педагогічних наук. 

   • 1977 р. - Закінчила  Вінницьке музичне училище ім. М.Д.Леонтовича за спеціальністю фортепіано.

   • 1985 р. - Закінчила Київську державну консерваторію імені П.І.Чайковського за спеціальністю фортепіано 

      з присвоєнням кваліфікації: викладач, концертмейстер, соліст камерного ансамблю.

   • 1990-1993 – навчання в  аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України.

Кандидат педагогічних наук (1994 р.). Тема дисертації: «Формування морального досвіду молодших школярів засобами музичної казки » ( науковий керівник – доктор пед.. наук, професор Миропольська Н.Є.). Вчене звання  доцент – 1998 р. З 2016 р.- на посаді професора.

З 2001-2004 г.  - член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Член Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського ( з 1994 р.). Член Європейської асоціації піаністів-педагогів (з 1992 р.).

З 2004 р. - науковий редактор збірки статей студентів:  ”Проблеми  сучасної мистецької освіти“.

Стаж педагогічної діяльності – більше 40 років, в університеті – 37 років.

 

Авторський посібник: «Методика навчання гри на фортепіано»: навчальний посібник. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018. 169 с.

У посібнику викладено курс методики навчання гри на фортепіано, міститься авторська розробка щодо читання музичного тексту, способів оптимізації самостійної роботи у процесі навчально-виконавської діяльності, методичні поради, методи, прийоми стосовно фортепіанного навчання; висвітлено педагогічні технології навчання. Запитання і завдання посібника націлені на організацію поглибленої самостійної роботи студентів.

Посібник адресований студентам, які навчаються у магістратурі (напрям  - 0202  “Мистецтво”),  педагогам закладів музичної освіти різного рівня та типу.

Коло наукових інтересів: мистецька, фортепіанна педагогіка, інноваційні підходи, методи навчання студентів.

Репертуар: твори зарубіжних, українських та сучасних композиторів.