Глазунова Ірина Кимівна - доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства.
Закінчила Київське музичне училище імені Глієра, Одеську державну консерваторію імені А.В. Нежданової за спеціальністю фортепіано, аспірантуру НПУ ім. М.П.Драгоманова.

• Кандидат педагогічних наук (2014р.), дисертація на тему «Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музики на основі модульно-рейтингової системи навчання» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.П. Щолокової.

• Кандидат педагогічних наук Теорія та методика музичного навчання, ДК№022573 від 26.06.2014, рішення Атестаційної колегії від 26.06.2014 МОН України НПУ ім. М.П. Драгоманова

• Доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (2015 р.).

• Доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства 12ДЦ № 044922 2015 р. Україна, МОН, рішення Атестаційної колегії протокол № 5/02-Д від 15.12.2015

Стаж педагогічної діяльності більше 40 років.

З 2006 року працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента. Починаючи з 2014 року - Секретар Вченої ради факультету мистецтв.

Науковий керівник захищених дисертацій - У Сінмей "Методика інструментально-виконавської підготовки магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти України": 13.00.02. – Суми,2021. (Диплом ДК№ 063377 від 30.11. 2021р.)

Серед студентів класу викладача лауреати Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів - Лопатіна Марія, Удовиченко Ангеліна, Хабаба Анастасія, Ситницька Вєроніка, Єгорова Вероніка, Вовк Єлизавета, Лю Сияо, Ван Цзялє.

 

Лауреат Міжнародних конкурсів у номінації

"Кращий концертмейстер" (2014-2018р.р.)

 

      1GlazunovaAwards       

 

        2GlazunovaAwards