Завадська Тетяна Миколаївна - заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор.

У 1977 році закінчила Київську державну консерваторію імені П. Чайковського за фахом – «фортепіано». Одержала кваліфікацію – викладач фортепіано, концертмейстер, соліст камерного ансамблю.

У Національному педагогічному університеті працює з 1977 року, спочатку концертмейстером, згодом – викладачем кафедри гри на музичному інструменті.

З 1988 по 1991 р. навчалась в аспірантурі на кафедри педагогіки та методики початкового навчання.

У 1993 році після закінчення аспірантури, захистила кандидатську дисертацію «Формування музично-естетичного досвіду молодших школярів» на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук під керівництвом академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора В.І. Бощари та кандидата педагогічних наук, доцента О.П. Рудницької.  

У 1995 р. – присвоєно звання доцента, та була призначена на посаду заступника проректора-директора Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова з навчально-методичної роботи.

З 2010 р. працює на посаді професора кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства.

Стаж науково-педагогічної діяльності більше 40 років.

З 2000 по 2006 рр. виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання; брала участь у розробці першого галузевого стандарту зі спеціальності «Музика»; з 2008 по 2015 рр. була членом експертної ради ДАК України зі спеціальностей «Музика» та «Хореографія».

Тетяна Миколаївна Завадська входила до групи розробників галузевого стандарту вищої освіти напряму „Педагогіка і методика середньої освіти” за спеціальністю „ Музика ”, вона входить до складу експертної групи департаменту МОНМС України з ліцензування, акредитації та нострифікації.

За її безпосередньою участю як експерта за період з 2000 по 2007 роки було здійснено процедури з ліцензування та акредитації спеціальностей „Музика” та „Хореографія” у середніх та вищих педагогічних навчальних закладах Рівного, Полтави, Умані, Херсону, Харкова, Мукачево, Одеси, Мелітополя.

Систематично бере активну участь у конференціях з проблем музичного виховання, виступає з доповідями, рецензує кандидатські дисертації, виступає офіційним опонентом на захистах.

Під науковим керівництвом Т.М. Завадської захищено 10 кандидатських дисертацій.

Під її керівництвом студентами захищено біля 70 дипломних та магістерських робіт. За роки роботи вона підготувала більше 100 фахівців, які працюють не тільки в Україні, але і за її межами.

Про високий методичний рівень її роботи свідчать численні перемоги студентів її класу на Всеукраїнських та Міжнародних виконавських конкурсах, фестивалях та олімпіадах.

Підготувала 44 лауреати Міжнародних і всеукраїнських виконавських конкурсів та фестивалів з числа своїх студентів та магістрантів.

 

В і д з н а к и / A w a r d s :

• Почесний знак «Відмінник освіти України».

• Почесна грамота МОН України.

• Подяка від голови Київської міської державної адміністрації .

• Почесне звання «Заслужений працівник освіти України».