Завалко Катерина Володимирівна, Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2003р. Посада: доцент кафедри інструментального та оркестрового виконавства.  Науковий ступінь та звання: доктор педагогічних наук, доцент. Дисципліни, які викладає: основний музичний інструмент, практикум з основного музичного інструменту, методика викладання дисципліни кваліфікації, практикум за кваліфікацією, гра на музичному інструменті, виробнича науково-дослідна практика, керівництво магістерськими роботами, керівництво аспірантами. В університеті працює:  з 2006 р. Кафедра: інструментального та оркестрового виконавства. 07.12.1979, м. Київ – скрипалька, педагог, науковець. Доктор педагогічних наук (2015 р.)  Базову професійно освіту отримала в Уманському музичному училищі (1998, клас І. Г. Повзун), Інституті мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова (2003, клас Б. М. Фесюка). Навчалась в  аспірантурі  та докторантурі НПУ ім.  М. П. Драгоманова  (науковий керівник Н. П. Гуральник). З 2010 року доцент кафедри інструментального та оркестрового виконавства Інститут мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Автор численних наукових праць, серед яких монографії («Самовдосконалення вчителя музики: теорія та технологія», «Дитяча скрипкова педагогіка: інноваційний підхід», «Методологія формування готовності до інноваційної діяльності вчителя музики», «Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти»), навчально-методичні посібники («Скрипичная методика Colourstrings для начинающих»,  «Розвиток скрипкової школи східної Європи ХХ століття: історія, теорія, методика» та ін..), навчальні програми (Музичний інструмент Скрипка (1-12 класи) та ін. Тема кандидатського дослідження «Методичні засади самовдосконалення майбутнього вчителя музики в процесі навчання гри на скрипці». Тема докторської дисертації «Формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності».