Бодрова Тетяна Олександрівна, канд. пед. наук, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування НПУ імені М.П.Драгоманова. Стаж науково-педагогічної роботи – 25 років. Тема кандидатської дисертації: “Підготовка майбутніх учителів музики до використання української музично-педагогічної спадщини у професійній діяльності” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Улюблений вислів, яким керується в професійному житті: “У самій своїй основі педагогічна праця як справжня творча праця стоїть близько до наукового дослідження. Ця спорідненість полягає, передусім, в аналізі фактів та необхідності передбачення” (В.Сухомлинський).

У колі наукових інтересів викладача - проблеми теорії та методики ступеневої музично-педагогічної освіти, актуальні питання практичної мистецької педагогіки. Науковцем здійснюється розробка технології оптимізації методичної підготовки майбутніх учителів музики, дослідження педагогічних умов формування їх методичної компетентності на основі мистецько-діяльнісного, ресурсного, компетентнісного та персонологічного підходів. 

Навчальне навантаження викладача складають  лекційні курси “Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ” (магістерська програма), “Методика музичного виховання” (бакалаврська програма), керівництво науково-педагогічною практикою студентів-магістрантів, наукове керівництво аспірантами та магістрантами у написанні наукових досліджень, практичні заняття з хорового диригування та ін. 

Організаційно-методична робота викладача пов’язана із роботою науково-методичного комплексу “Школа методичного досвіду”, мета якого- формування методичної компетентності майбутніх учителів музики засобами активної навчально-виробничої діяльності, а саме: через участь у практичних семінарах, мистецьких тематичних практикумах, круглих столах а також засобами безпосереднього продуктивного музичного спілкування з учнями у процесі педагогічних практик.

Вихованці Бодрової Т.О. входять до числа переможців університетських, всеукраїнських та міжнародних студентських конкурсів. Викладач є ініціатором та організатором проведення на факультеті мистецтв щорічних студентських конкурсів:конкурс шкільної пісні “Дитячі мрії”;конкурс “Кращий за фахом” серед студентів-практикантів бакалаврату. 

Науковий доробок вченого-педагога складають праці з проблеми професійної та фахової підготовки майбутніх учителів музики, серед яких:навчально-методичний посібник “Педагогічна практика у загальноосвітніх  навальних закладах з предмету Музика” (2008р.);навчально-методичні матеріали для студентів з курсу методики музичного виховання “Теорія та методика організації музично-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (2007р.),низка методичних рекомендацій з організації та проведення виробничої практики студентів музичних спеціальностей (2000р., 2005р., 2006р.);Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки - 0202 Мистецтво (2011р.) з спеціальностей «Музичне мистецтво», «Хореографія» ;створення навчально-методичного забезпечення виробничої діяльності студентів мистецьких кваліфікацій (упорядкування Педагогічних щоденників з науково-педагогічної та науково-дослідної виробничих практик магістрантів зі спеціальностей «Музичне мистецтво» та «Хореографія» (2015 р., 2016 р.).численні статті в наукових виданнях з питань методичної та практичної підготовки фахівців різних освітніх рівнів.

Викладач неодноразово нагороджена грамотами Ректора НПУ імені М.П.Драгоманова та МОН України за професійні здобутки та успіхи у педагогічній діяльності (2007р., 2008р, 2010р., 2012р.). Вона є головою методичної секції кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, членом Вченої ради факультету мистецтв.