Козинко Лілія Леонідівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. З 1998 по 2000 рік навчалася в хореографічній студії при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П. Вірського. У 2001 році вступила на музично-педагогічний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2005 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Мистецтво» та здобула кваліфікацію бакалавра мистецтв, вчителя хореографії. У 2006 р. закінчила магістратуру Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Хореографія» та здобула кваліфікацію балетмейстера-викладача народно-сценічного танцю, вчителя хореографії та художньої культури. 2007 року вступила до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України до відділу культурології, театрознавства та етномистецтвознавства. 18.10.2012 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 (Театральне мистецтво) на тему «Традиції фольклорної культури в сучасному народно-сценічному танці та балетному театрі України» та у 2013 році отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства із спеціальності театральне мистецтво. З 2006 року працює викладачем кафедри хореографії НПУ імені М. П. Драгоманова. З 2014 року на посаді доцента кафедри. 25 лютого 2016 року рішенням атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри хореографії НПУ імені М. П. Драгоманова. На кафедрі хореографії за роки роботи викладала цілий ряд дисциплін: «Теорія та методика викладання сучасного танцю», «Сучасна пластика», «Теорія та методика викладання українського народного танцю», «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Ансамблі», «Підготовка концертних номерів», «Методика роботи з дитячими хореографічними колективами». 

Козинко Л.Л. працює над розробкою та вдосконаленням методичного забезпечення зазначених курсів. Вона є автором навчальних та робочих програм з наступних дисциплін: «Теорія та методика викладання сучасного танцю», «Сучасна пластика» та «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю». Була співрозробником навчальної програми з дисципліни «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом». З 2014-2015 навчального року є членом науково-методичної ради Інституту мистецтв.  У 2014-2015 н.р. у співавторстві з Захаровою О. Г. розроблено та видано зі схваленням науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 09.04.2014) програму з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Хореографія» розраховану на 10 років навчання. Керує написанням магістерських робіт, науково-педагогічною (асистентською) та науково-дослідною практикою магістрантів. Відповідає за науково-дослідну роботу студентів кафедри хореографії, є керівником секції наукового гуртка та проблемної групи студентів, перевіряє готовність студентських робіт та тез доповідей до друку. У 2014-2015 навчальному році також працювала на кафедрі хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв де викладала дисципліну «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю». З 2010 по 2014 рік була викладачам народно-сценічного танцю Державної дитячої хореографічної школи при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Павла Вірського. 

Має 26 одноосібних публікації серед яких статті та доповіді на всеукраїнських та міжнародних конференціях, методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічної (асистентської) практики студентів кафедри хореографії. Також у співавторстві видано програму з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Хореографія» розраховану на 10 років навчання та навчальну програму з хореографічної підготовки дітей різного віку в танцювальних ансамблях та гуртках художньо-естетичного напряму «Дитяче хореографічне навчання». Має велику кількість спільних публікацій зі студентами кафедри хореографії. Неодноразово була рецензентом магістерських робіт студентів різних навчальних закладів України хореографічного спрямування. Виступала експертом при акредитації кафедр хореографії. Була членом журі різноманітних хореографічних конкурсів. Козинко Л.Л. є членом Національної хореографічної спілки України та Національної всеукраїнської музичної спілки.