МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

“Затверджено”                                        “Рекомендовано”

На засіданні Приймальної комісії        Вченою радою факультету     

УДУ імені Михайла Драгоманова        імені Анатолія Авдієвського

Протокол № .. від «» -------- 2023р.   Протокол №10 від «17» квітня 2023 р. Голова Приймальної комісії                             Голова Вченої ради

                     Андрущенко В. П.           ___________ Федоришин В. І.

ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

з музичного мистецтва

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра

на базі здобутого ступеня бакалавра

            галузь знань:          01 – Освіта;

                                            02 – Культура і мистецтво.

            спеціальність:       014 – Середня освіта (Музичне мистецтво);

                                            025 – Музичне мистецтво.

             освітні програми:   Середня освіта (Музичне мистецтво);

                                               Диригування;

                                               Музично-інструментальне виконавство;

                                               Вокальне виконавство.

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Київ - 2023             

 

ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

з музичного мистецтва

для здобуття ступеня

магістра

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Абітурієнти, які вступають на факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського, повинні скласти фахові випробування з:

 • гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара);
 • вокального випробування;
 • диригування.

До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

 • Під час проведення іспитів з гри на музичному інструменті абітурієнти мають продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.
 • Під час проведення іспитів з вокального випробування абітурієнти мають продемонструвати виразне виконання вокальних творів, відмінних за жанром і стилем, зробити художньо-педагогічний аналіз вокального твору.
 • Під час проведення іспитів з хорового диригування абітурієнти мають продемонструвати майстерне і художнє виконання хорових творів, різних за стилем та жанром; один твір зіграти на фортепіано та зробити музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз партитури.

Абітурієнти всіх спеціальностей після фахового випробування в ході співбесіди відповідають на питання комісії з теорії музичної освіти та методики викладання обраної фахової дисципліни (питання додаються).

Музично-інструментальне виконавство

Орієнтовний список творів

для інструментального виконання

(приблизна складність)

 

Фортепіано

Поліфонічні твори

 • Бах Й. Органна фантазія та фуга с moll. Транскр. для ф-но. Л.Ревуцького/ Ревуцький Л. Фортепіанні твори. – К., 1953.
 • Бібік В. Прелюдія і фуга c moll / Поліфонічні п’єси українських композиторів. –К., 1972.
 • Задерацький В. Вибрані прелюдії та фуги для ф-но. – К., 1982.
 • Карабіц І. Поліфонічна прелюдія / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.
 • Подвала В. Прелюдія та фуга. – К., 1980.
 • Сасько Г. Три інвенції / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.
 • Скорик М. Прелюдія та фуга g moll. – К.,1984.
 • Шостакович Д. Прелюдія та фуга Op. 87 з 24 прелюдій та фуг. / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.

Твори великої форми

 • Барвінський В. Соната для ф-но. – К., 1990.
 • Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Ред. А.Гольденвейзера (на вибір). – Т.1: (№№16-32). – М., 1965.
 • Бетховен Л. Варіації для фортепіано. Вип. 1 (за вибором). – Мюнхен., 1955.
 • Вілінський М. Варіації для фортепіано. Op. 33. – К., 1952.
 • Гайдн Й. Сонати c-moll, B-dur, C-dur, Es-dur та ін. (на вибір)
 • Коломієць А. Варіації на тему Л.М.Ревуцького для ф-но. –К., 1989.
 • Косенко В. Соната №3. Op. 15 h moll / Українська радянська фортепіанна музика. –Т. 1, ч.3. – К., 1976.
 • Моцарт В. 9 варіацій (c dur). – 12 варіацій (c dur). – 2 Фантазії (c moll) / Альбом Моцарта. – Будапешт, 1966.
 • Сєчкін В. Варіації мі мінор для фортепіано. – К., 1959.
 • Сільвестров В. Сонати для фортепіано (за вибором). – К., 1987.
 • Скорульський М. Соната. Op. 23 / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. 1, ч. 3. – К., 1976.
 • Тіц М. Соната №2. Op. 5|/ Українська радянська фортепіанна музика. – Т.1, ч.3. – К., 1976.*
 • Шуберт Ф. Анданте з варіаціями. Op. 142. B dur. – Будапешт, 1980.

 

Твори середньої форми

 • Барабашов В. Гумореска / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип.1. – К., 1968.
 • Воробкевич І. Думка / Українська фортепіанна музика. – К., 1965.
 • Довженко В. Дума для фортепіано. – К., 1953. – Ліричний вальс. Для ф-но. Op.8 №1. – К., 1956. – Три веснянки для ф-но. – К., 1955.
 • Кирейко В. Українська рапсодія/ Твори українських композиторів для ф-но. Вип.5. – К., 1979.
 • Колесса М. Контрасти (з циклу «Картини Гуцульщини») / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.
 • Колесса М. Концертний вальс. 22 №1 / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.
 • Косенко В. Дві поеми-легенди. Op. 12(e moll, es mool). – К., 1968.
 • Косенко В. Поема-легенда. Op/5 (h moll). – Три мазурки. Op. 3 (fis moll, Des Dur, cis moll)). – Ноктюрн-фантазія. Op. 4 (cis moll). Концертний вальс. Op. 22, №1 (fis moll)|/ Вибрані твори для ф-но. – К., 1986.
 • Лисенко М. Експромт для фортепіано. – К., 1951.
 • Лисенко М. Ноктюрн. Для ф-но. Op.9.  – К., 1950.
 • Ліст Ф. Дві п’єси на українські народні теми. Для фп. – К., 1955.
 • Ліст Ф. Рапсодии. Для фортепіано. Ч.1. (№3 B Dur, №4 e moll) – Будапешт, 1966.
 • Ліст Ф. Сонеты Петрарки. Для фп. (По выбору). – Л., 1985.
 • Людкевич С. Пісні ночі. Імпровізована арія. Романс. Гумореска / Вибрані твори для фортепіано. – К., 1989.
 • Мендельсон-Бартольді Ф. Рондо-капрічіозо (E Dur). Op.14. – Харків, 1924.
 • Рахманінов С. Пьесы-фантазии. – Op.3. – Музыкальные моменты. – Op.16. – Десять прелюдий. Op.23. – Тринадцать прелюдий. 32/ Сочинения для фп. Ч.1 (по выбору). – М., 1975.
 • Ревуцький Л. Гумореска. Op.17/ Вибрані фортепіанні твори. – К., 1988.
 • Сасько Г. Фантазія / Твори українських композиторів для ф-но. Вип. 8. – К., 1989.
 • Сасько Г. Відгомін століть. Цикл п’єс для ф-но. – К., 19982.
 • Сільванський М. Ярмарок (Токата) / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип. 1. – К., 1968.
 • Скорик М. Партита №5. Для фортепіано (за вибором). – К., 1979.
 • Українська фортепіанна музика XIX ст. (за вибором). – Т.I. – К., 1973. – Т. II. – К., 1974.
 • Шамо І. Гумореска. Танкова / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.
 • Шамо І. Прелюдії / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.
 • Шопен Ф. Вальси. – ПСС. – Т. IX. Ред. Падеревский (по выбору). – Краков, 1972.
 • Шопен Ф.Ноктюрни. ПСС. – Т. VII. Ред. Падеревского. – Краков, 1971.
 • Штогаренко А. Поема / Пед. репертуар муз. училищ. Фортепіано. Вип. 1. – К., 1968.
 • Шуман Р. Фантастичні п’єси. Для фп. Op. 12. Ред. Э.Зауэра. – М., 1974.

 

П’єси віртуозного характеру, етюди

 • Коломієць А. Шість етюдів-картин. Для фортепіано. – К., 1964.
 • Косенко В. Етюди qis moll, cis moll Етюди для ф-но. Op. 8. – К., 1966.
 • Ліст Ф. Етюди. Для ф-но. №1 (C Dur), №2 (a moll), №7 (Es Dur) – Будапешт, 1966.
 • Лятошинський Б. Концертний етюд-рондо / Лятошинський Б. Твори для ф-но. – К., 1975.
 • Мошковсьий М. Етюди №№2, 5, 11, 15 Op. 72. Для фортепіано. – М., 1966.
 • Октавні етюди. Укл. Г.Ходоровський. – К., 1927.
 • Ревуцький Л. Два етюди / Фортепіанні твори. – К., 1953.
 • Рахманінов С. Етюди-картини. Op. 33 и Op. 39. Для фортепіано (на вибір) – М., 1969.
 • Шопен Ф. Этюди. Для фортепіано. Op. 10, Op. 25 (на вибір). Ред. Л.Оборин, Я.Мільштейн. – М., 1967.
 • Черні К. Етюди «Школа вправності». Ор.299, «Мистецтво спритнсті пальців» Ор.740.

                                      

Баян

 • Бах Й. Прелюдія та фуга ре мінор (I т. ДТК).
 • Гендель Г. Хоральна прелюдія фа мінор.
 • Клименко В. Сюїта «Сузіря Лева».
 • Зубицький В. Карпатська сюїта.
 • Рунчак В. Сюїта №2 «Українська».
 • Чембержі М. Музичні каптинки. Пєси для готово-виборного баяна. – К.: ПТО «Мета-Арт», 1999.

 

Бандура

 • Бах Й. Прелюдія та фуга до мажор (ДТК, 1 т).
 • Баштан С. Варіації на тему укр.н.п. «Йшли корови із діброви».
 • Герасименко О. Концертна фантазія «Купало».
 • Дремлюга М. Соната № 2.
 • Хоткевич Г. Варіації на тему «Ішумить, і гуде».
 • Гайденко І. Танок.
 • Гриньків Р. Експромт.
 • Німченко К. Українська рапсодія.
 • Стецюн М. Український танок.
 • Щербина Д. Козачок.

 

Скрипка

 • Бах Й. Партити для скрипки соло (на вибір).
 • Гедель Г. Сонати №№1-6 (на вибір).
 • Телеман Г. 12 Фантазій для скрипки соло (на вибір).
 • Ізаї Е. Сонати для скрипки соло №№ 1-6.
 • Гліер Р. Концертне алегро.
 • Мендельсон Ф. Концерт е- moll
 • Сен-Санс К. Концерти №№ 1-3.
 • Скорик М. Концерти №№1-5.
 • Шамо І. Соната.
 • Штогаренко А. Концерт.
 • Венявський Г. Каприси (обр. Ф.Крейслера).
 • Давид Ф. Капріччіо.
 • Крейслер Ф. Пєси, транскрипції.
 • Мійо Д. Бразильські танці.
 • Новачек О. Безперервний рух.
 • Паганіні Н. Каприси.
 • Сарасате П. Іспанські танці.
 • Скорик М. Іспанський танець.

 

Гітара

 • Бах Й. Лютневі сюїти (на вибір).
 • Брещанелло Д. Партіта мі мінор.
 • Гендель Г. Чакона ре мінор (обр. О.Гітмана).
 • Джуліані М. Варіації на тему іспанської фолії.
 • Каруллі Ф. Соната № 21.
 • Шевченко А. Карпатська рапсодія.
 • Альбеніс І. Астурія (обр. Е.Ларичева).
 • Барріос А. Вальс №4.
 • Вилла Лобос А. Бразильський танок.
 • Таррега Ф. Етюди (на вибір).

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

АБІТУРІЄНТА НА ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ З

 ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

 

0-99 бали

Низький

Технічно недосконале виконання усіх творів. Відсутність відчуття форми. Малохудожнє виконання всіх творів. Темпово-ритмічна нестабільність. Низький рівень осмислення художньо-образного змісту творів. 

100-139 балів

Задовільний

Недостатній рівень художнього виконання творів без урахування їхніх стильових особливостей. Слабкий рівень технічної майстерності виконання. Недостатньо виразне інтонування звучання творів.

140-169балів

Достатній

Недостатня технічна майстерність виконання одного твору.  Наявність відчуття форми, але недостатньо виразне інтонування звучання одного твору. Темпово-ритмічна стабільність. Достатній рівень осмислення художньо-образного змісту твору.

170-200 балів

Високий

Технічно досконале виконанння всіх творів з урахуванням їхніх  стильових особливостей. Наявність відчуття форми та виразного інтонування звучання. Темпово-ритмічна стабільність. Віртуозне виконання етюда або п`єси технічного характеру. Високий рівень осмислення художньо-образного змісту творів та багатство звукової палітри.

Тривалість відповіді з фахового випробування з дисципліни «Гра на музичних інструментах» до 20 хвилин на одного абітурієнта.

ВОКАЛ

 

Орієнтовний список вокальних творів для виконання

(приблизна складність)

Твори українських композиторів

 • Білаш О. Два кольори. Світи нам, матінко. Цвітуть осінні тихі небеса. Як надійшла любов.Журавка.
 • Гулак-Артемовський С. Пісня Карася, каватина Султана, арія Султана (з опери «Запорожець за Дунаєм»). Стоїть явір над водою.
 • Заремба В. На городі коло броду.
 • Кос-Анатольський А. Чотири воли пасу я. Гей, тополі мої. Я лиш про тебе мрію. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Попливли вечірні думи. Ой візьму відерце чистої води.
 • Косенко В. Я пережил свои желанья. Вони стояли мовчки.
 • Лисенко М. Пісня Миколи «Та немає в світі гірш нікому; Гомін, гомін; Вітер віє горою»; Пісня Виборного «Дід рудий»; «Ой під вишнею» (з опери «Наталка-Полтавка»), Пісня Тараса «Гей літа орел», арія Остапа (з опери «Тарас Бульба»). Безмежне поле.
 • Лисенко М.. Дві пісні Наталки. Пісня Петра (з опери «Наталка-Полтавка»). Чого вода коломутна. Віють вітри. Айстри. Ой я нещасний. Смутної провесни. Нічого, нічого. Садок вишневий коло хати.
 • Лятошинський Б. Якби мені не тиночки. Ой у полі тихий вітер віє. Ой маю я чорні брови.
 • Майборода Г. Не дивися на місяць весною. Обр.укр.нар.п. «Ой заграйте, музики». Дивною і вічно молодою. Гаї шумлять. Кувала зозуля. Не минай з погордою. Песня скитальца. Вновь к тебе. О матері (з опери «Арсенал»)
 • Ревуцький Л. Ой знати, знати. Ой вийся, хмелю. Прилетіла перепілонька.
 • Рожавська Ю. Летять, ніби чайки. Лелека. Чарівна сопілочка. Встаю. Пила. Дождик.
 • Скорик М. Ой надіну черевички. Хиляються ворота.
 • Стеценко К. Вечірня пісня. О на дивуйсь. Хотіла б я піснею стати. Стелися, барвінку. Плавай, плавай, лебедонько. Колискова Килини (з муз. драми «Про що тирса шелестіла»). Колядки й щедрівки.
 • Степовий Я. Три шляхи. Серенада «Тихо в блискучім промінні». Місяць яснесенький. Дихають тихо акації. Обробки укр.нар.п.: Ой ти місяцю. Стороною дощик іде. Ой горе тій чайці. Вітер, вітер коло хати.
 • Шамо І. Песенка о вежливости. Пісня про щастя. Як надійшла любов.

 

Твори зарубіжних композиторів

 1. 1. Бах Й.С. Уходит день. За рекою старый дом. Ария из оратории «Страсти по Матфею» («О, сжалься…»).
 2. Бізе Ж.. Хабанера (з опери «Кармен»). Прощание арабской женщины.
 3. Гріг Е. Стара пісня. Дитяча пісня. Захід сонця. Лісна пісня.
 4. 4. Гуно Ш . Баллада о фульском короле (из оперы «Фауст»).
 5. Доніцетті Г. Аріозо Неморіно (з опери «Любовний напій»).
 6. Моцарт В. Дві арії Фігаро (з опери «Весілля Фігаро»). Серенада дон Жуана, арія Лепорелло (з опери «Дон Жуан»). Каватина Фигаро из 1 акта оперы «Свадьба Фигаро» («Если захочет барин попрыгать»).

 

Народні пісні

 • Історичні пісні: Нема в світі правди (псальма). Ой попід гай зелененький. Виряджала мати сина. Наступила чорна хмара. Куди їдеш, орле. Родимий краю, село родиме (романс).
 • Календарно-обрядові пісні: Да стояла Маринка на межі (купальська). Переманочка чорная галочка (петрівчана). Масляная, оце я йду (масляна). Ой котився вінчичок по полю (жниварська). Ой, глибокий колодязю (арія з фольк-опери Є.Станковича "Русальчині купала")
 • Родинно-побутові: Вийди, вийди, зірко. Тиха, тиха вечеронька. Світи, світи, місяць. Мамко моя, мамко. В того доля ходить полем.
 • Весільні пісні: Думай, подруженько. Гілечко завиваємо. Ви ж бояри молодесенькі. Так рано, моя ненько.
 • Колискові пісні: Ее, коточок. Колисала я дитиноньку маленьку (обр. А.Авдієвського) Ой, ходить сон (обр.В.Калініченка). Ой спи, дитя, без сповиття
 • Жартівливі: Умираю, моя мати. Терен, мати, коло хати. Кину кужіль на полицю. Ой я знаю, що гріх маю.
 • Обробки народних пісень: Ой кряче, кряче та чорний ворон. (обр. А. Коціпінського). Ой коню, мій коню (обр. М. Лисенка).З того часу, як женився (обр. А. Єдличка). У Києві на ринку (обр.М.Лисенка). Ой доки ж я, безталанна (обр. В. Шпакова), Чи ти, ненько, чула (обр. А. Кулика), Коло мої хати зацвіли блавати (обр. В. Самойленка), Там, де ятрань круто в’ється (обр. В. Йориша), Ой пішла я в ліс по опеньки (обр. М. Шраменка), На городі терниця (обр. А. Гайденка)
 • Пісні інших народів: U czystym polu pozieleniala (польська). Besame mucho (мексиканська, обр. М .Шумського). Співай про кохання, волынко (французька, обр. М.Чарданського). Спи, моя мила (чеська, обр.З. Неєдли). Пернетта (французька, обр. В. Енді).

 

Естрадні твори

 • Валлер Т. "HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"AinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"'HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"t mesbehavinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"..." з однойменного мюзиклу.
 • Івасюк В. Нестримна течія. Я піду в далекі гори. Балада про отчий дім. У долі своя весна. Там за горою, за крем’яною. Пісня буде поміж нас. Лише раз цвіте любов.
 • Керн Дж. "Дим" із мюзиклу "Роберта".
 • Кириліна І. Колискова зорі. Ой вербо, вербо. Лелеча доля. Не рубай ліщину.
 • ЛлойдУеббер, "The Phantom of the Opera"" (дует Кристина и Привида) із однойменного мюзиклу. "Memory" ("Пам’ять") із мюзиклу "Cats",
 • Лоу Ф. "Я танц юватиь хочу" з мюзиклу "Моя прекрасна леді".
 • Мозговий М. Минає день. Край, мій рідний край.
 • Поклад І. Чарівна скрипка. Дикі гуси.
 • Рибніков А. Арія Зірки із мюзиклу "Зірка та смерть Хоакіна Мур’єти".
 • Роджерс. Р. "Едельвейс" із мюзиклу "Звуки музики".
 • Bricusse L.. "Who can I turn to" із мюзиклу "Road of the grease paint, the smell of the crowd".
 • Gershwin G. They can’t take that away from me. Пісня з к/ф «Давайте потанцюєм»; Колискова Клари з опери «Поргі і Бесс».

 

План художньо-педагогічного аналізу вокального твору

з програми магістра

 • Назва твору, жанр, рік написання, автори;
 • Характеристика форми, змісту твору;
 • Аналіз поетичного тексту;
 • Аналіз засобів музичної виразності (авторські вказівки, ладотональний план, мелодія, темп, ритм, динаміка);
 • Музична драматургія твору (інтонація, фразування, кульмінація), художній образ;
 • Аналіз засобів сценічної виразності (міміка, жест, мізансцена);
 • Оцінка художньої та педагогічної значущості вокального твору;
 • Аналіз вокально-технічних труднощів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ З ДИСЦИПЛІНИ «ВОКАЛ»

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

Академічний

Народний

Естрадний

0-99 бали

Низький

·         Художня невідповідність виконання стильовим та жанровим особливостям творів. Неартистичне виконання творів. Нездоровий голосовий аппарат. Помилки в інтонуванні, невірне звуковидобування, нечітка співацька артикуляція та  дикція, неволодіння диханням.  Вокально-педагогічний аналіз твору з програми поверховий, відсутня характеристика теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

·         Художня невідповідність виконання стильовим та жанровим особливостям творів. Неартистичне виконання творів. Нечіткість вимови іншомовних слів; нерозуміння текстового змісту; невміння передавати особливості  народної мелодики. Нездоровий голосовий аппарат. Помилки в інтонуванні, невірне звуковидобування, нечітка співацька артикуляція та  дикція, неволодіння диханням. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми поверховий, відсутня характеристика теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

·         Художня невідповідність виконання стильовим та жанровим особливостям творів. Неартистичне виконання творів. Нездоровий голосовий аппарат. Помилки в інтонуванні, невірне звуковидобування, нечітка співацька артикуляція та  дикція, неволодіння диханням. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми поверховий, відсутня характеристика теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

100-139 балів

Задовільний

·         Здоровий голосовий апарат. Недостатньо артистичне виконання творів та інтерпретація його художнього образу. Слабка вокальна технічна підготовка, вади в інтонуванні, у співацькій артикуляції та дикції. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми неповний з частковою характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

·         Здоровий голосовий апарат. Недостатньо артистичне виконання творів та інтерпретація його художнього образу. Слабка вокальна технічна підготовка, вади в інтонуванні, у співацькій артикуляції та дикції. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми неповний з частковою характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

·         Здоровий голосовий апарат. Недостатньо артистичне виконання творів та інтерпретація його художнього образу. Слабка вокальна технічна підготовка, вади в інтонуванні, успівацькій артикуляції та дикції. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми неповний з частковою характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

140-169балів

Достатній

·         Артистичне виконання твору з власною інтерпретацією його художнього образу. Достатня вокально -технічна підготовка з окремими інтонаційними неточностями. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми  змістовний, але з окремими помилками в характеристиках, стильових і жанрових особливостей твору.

 

·         Артистичне виконання твору з власною інтерпретацією його художнього образу. Розуміння текстового змісту твору, але  нечіткість вимови іншомовних слів. Достатня вокально- технічна підготовка з окремими інтонаційними неточностями. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми  змістовний, але з окремими помилками в характеристиках, стильових і жанрових особливостей твору.

·         Артистичне виконання твору з власною інтерпретацією його художнього образу. Достатня вокально-технічна підготовка з окремими інтонаційними неточностями. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми  змістовний, але з окремими помилками в характеристиках стильових і жанрових особливостей твору.

170-200 балів

Високий

·         Артистичне виконання твору з власною інтерпретацією його художнього образу. Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням). Логічне фразування, складність мелодичного матеріалу, відчуття тональності, темпоритму і драматургії твору. Художня відповідність емоційно-образного відтворення  стильовим і жанровим особливостям твору. Вокально-педагогічний аналіз твору з програми  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

Визначено методичні поради по вивченню твору.

·          

·         

·         Артистичне виконання твору з власною інтерпретацією його художнього образу. Чіткість вимови іншомовних слів; розуміння текстового змісту; вміння передавати особливості  народної мелодики. Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням). Художня відповідність емоційно-образного відтворення  стильовим і жанровим особливостям твору.  Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

·        Визначено методичні поради по вивченню твору

 

·         Артистичне виконання твору з власною інтерпретацією його художнього образу. Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням). Художня відповідність емоційно-образного відтворення  стильовим і жанровим особливостям твору.  Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору.

·        Визначено методичні поради по вивченню твору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

·          

 

 

   

·          

 

 

 

 

·          

 

 

 

 

·         

 

Тривалість відповіді з фахового випробування з дисципліни «Вокал» до 20 хвилин на одного абітурієнта.

ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ

Вимоги до фахового випробування

 

 • Диригувати під фортепіано два твори, різні за стилем і жанром (один з них - а cappellа).
 • Зіграти на фортепіано партитуру твору а cappellа для мішаного хору – з нот (орієнтовний список творів додається).
 • Зробити усний музично-теоретичний та вокально-хоровий аналіз партитури хорового твору

Орієнтовний список хорових творів для диригування

  (приблизна складність)

 • Бортнянський Д.  Хоровий концерт № 28.
 • Бортнянський Д. Хоровий концерт № 32.
 • Бріттен Б.  Missa Brevis in D.
 • Гаврилець Г. Засвічу свічу.
 • Зубицький В., вірші  Т. Шевченка. Праведная душе.
 • Лисенко М. Хори з опери «Іван Гус»
 • Лятошинський Б., вірші Т. Шевченка.    Тече вода в синє море.
 • Лятошинський Б., вірші Т. Шевченка,   Із-за гаю сонце сходить.
 • Лятошинський Б., вірші Ю.Тютчева.   Рим ночью.
 • Монтеверді К. Cantate Domino.
 • Моцарт В. Частини з Реквієму.
 • Поклад І. Весільна пісня з мюзикла «Ніч перед Різдвом».
 • Пуленк Ф.Частини з Меси.
 • Ревуцький Л. вірші Т. Шевченка. Ой чого ти почорніло.
 • Ревуцький Л. Три веснянки.
 • Січинський Д., вірші Т. Шевченка.   Кантата «Лічу в неволі».
 • Скорик М., вірші І.Франка.  Кантата «Весна», ч.І
 • Станкович Є.,  вірші Т. Шевченка.   Садок вишневий коло хати.
 • Стеценко К. Милість спокою (з Літургії Св. Іоанна Златоуста).
 • Укр. нар. пісня в обр. А. Авдієвського.  Ой, там за лісочком.
 • Укр. нар. пісня в обр. А. Авдієвського.  Як була я маленька.
 • Укр. нар. пісня в обр. Б. Лятошинського. Ой, у полі три криниченьки.
 • Форе Г.  Частини з Реквієму.
 • Шамо І. Хори з фольк-опери «Ятранські ігри».

 

Орієнтовний список хорових творів для гри партитури

 (приблизна складність)

 

 • Депре Ж Qui tollis (з меси «Pange lingua»).
 • Дичко Л. Частини з Урочистої Літургії.
 • Колядка в обр. О.Кошиця. Янголи в небі.
 • Лассо О. Motetus Salve Regina.
 • Леонтович М. Благослови, душе моя (з Літургії Св. Іоанна Златоуста).
 • Лисенко М., вірші Т.Шевченка.  Сон (із поеми «Сон»).
 • Моцарт А.  Ave verum corpus.
 • Палестрина Д., Ave Regina. Мотет.      
 • Укр. нар. пісня в обр. А. Авдієвського,  сл. Т. Шевченка. Думи мої, думи мої.
 • Укр. нар. пісня в обр. А. Авдієвського. Ой у лузі калина стояла.
 • Укр. нар. пісня в обр. А. Авдієвського.   Як була я маленька.
 • Укр. нар. пісня в обр. Є. Козака, вірші Т.Шевченка.   Думи мої.
 • Укр. нар. пісня в обр. Є.Козака.  Якби мені черевики.
 • Укр. нар. пісня в обр. Ф. Колесси.  В гаю зелененькім.
 • Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. Ой піду я лугом
 • Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. Пряля.
 • Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. Чорнушко-душко.
 • Укр. нар. пісня в обр. К. Стеценка.  Ой на річці, на Дунаї.
 • Шух М. Закликання весни.
 • Шух М. Тиха молитва.
 • Яковчук О. Веснянка.

План усної анотації одного з представлених творів

 • Короткий літературно-художній аналіз твору (короткі відомості про творчість композитора,  загальна характеристика його творчого стилю, історія написання хорового твору, літературно-стилістичний аналіз поетичного тексту).
 • Музично-теоретичний аналіз твору (форма твору, фактура, ладотональний план, гармонія, метроритм, мелодика твору, характер супроводу).
 • Вокально-хоровий аналіз (тип і вид хору, діапазони хорових партій, теситурні умови, інтонаційні труднощі, ритмічні труднощі, досягнення строю, ансамблю).
 • Виконавський аналіз (динамічний план твору, трактування темпу та агогіки в зв’язку з образно-емоційною палітрою хорового твору, фразування, місцеві та загальна кульмінації, звуковедення та його співвідношення з дикційними й динамічними особливостями, співацьке дихання, диригентські труднощі). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ  АБІТУРІЄНТА

НА ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ З

ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Бали

Рівень

Характеристика  рівня підготовленості  абітурієнта

0-99

Низький

1.Неволодіння мануальною технікою диригування

та відсутність емоційної виразності диригентських жестів, несформованість мімічних умінь та прийомів невербального спілкування з концертмейстером.

2.Художньо та технічно недосконала гра партитури.

3. Аналіз хорового твору неповний, відсутні основні відомості про авторів творів, має суттєві помилки характеристика музичної форми, фактури, вокально-хорових та виконавських особливостей.

100-139

Задовільний

1. Слабке володіння мануальною технікою диригування (недостатня чіткість та виразність диригентських жестів, слабкий рівень сформованості мімічних умінь та прийомів невербального спілкування з концертмейстером.

2. Слабкий рівень технічної майстерності виконання  партитури, недостатній рівень художнього виконання.

3. Аналіз хорового твору частковий, неточності у визначенні  музичної форми, фактури, теситурних умов хорових партій, вокально-хорових та виконавських труднощів.

140-169

Достатній

1. Достатнє володіння мануальною технікою диригування,  демонстрація  сформованих умінь вербально-мімічної комунікації,  поряд з емоційною виразністю є незначні вияви  невідповності диригентських жестів засобам музичної виразності.

2. Технічна майстерність виконання  партитури на достатньому рівні, але рівень осмислення художньо-образного змісту твору є недовершеним.

3.Анотація творів повна, змістовна, але є незначні неточності в  характеристиці музично-теоретичних, вокально-хорових та стильових особливостей партитури.

170-200

Високий

1.Вільне володіння мануальною технікою диригування, глибоке проникнення в авторський задум з переконливою інтерпретацією творів, артистичність виконання та емоційна виразність диригентських жестів.  Демонстрація вольових якостей, активності і самостійності при виконанні хорового твору; наявність окремих лідерських якостей (волі, рішучості, цілеспрямованості).

2. Технічно та художньо досконале виконання партитури на фортепіано.

3. Анотація творів повна, змістовна, з характеристикою стильових, музично-теоретичних, вокально-хорових та диригентсько-виконавських особливостей партитури.

Тривалість фахового випробування з хорового диригування  - 20 хвилин на одного абітурієнта.

 

Оцінювання рівня знань і умінь абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.