Гуральник Наталія Павлівна / Huralnyk Nataliia Pavlivna - професор кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імена Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з 2009 року. Працює на кафедрі з 1982 року. Загальний стаж роботи у вищій школі – з 1978 р.

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, присуджено науковий ступінь доктора пед. наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

1971 р. Закінчила Київське державне музичне училище імені Р.М.Глієра, клас М.І. Кузьміна, фортепіано.

1976 р. Закінчила Київську державну консерваторію імені П.І.Чайковського, клас А.О. Кривошеїни (асистент проф. Т.П. Кравченко)

Після закінчення (у 1991 р.) навчального стажування у Науково-дослідному інституті педагогіки України у 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування педагогічних умінь і навичок у студентів музично-педагогічних факультетів» за спеціальністю 13.00.01 - теорія і історія педагогіки під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту педагогіки України Л.О. Хлєбнікової.

У 2007 р. закінчила докторантуру НПУ імені М.П. Драгоманова, захистила докторську дисертацію на тему «Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті розвитку теорії і практики музичної освіти» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіки та теорія педагогіки під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України Ярмаченка М.Д. та доктора мистецтвознавства, професора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, завідувача кафедри музикології Шульгіної В.Д., і продовжує працювати в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.                                                

Член Європейської асоціації піаністів-педагогів (з 1992 р.). Голова комісії з дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (з 2004 р.). Голова науково-методичної ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені Н.П. Драгоманова (2005 р.). Член науково-методичної ради НПУ імені Н.П. Драгоманова. Член вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені Н.П. Драгоманова.

Член трьох редакційних колегій збірників наукових праць з фахових дисциплін мистецько-педагогічної галузі. Активно працює над підготовкою молодих наукових кадрів : керує аспірантами та докторантами (у тому числі, іноземними), якими захищено кандидатські та докторська дисертації, продовжує здійснювати підготовку аспірантів, здобувачів, магістрів та студентів різних кваліфікаційних рівнів.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, постійно здійснює опонування дисертаційних досліджень (кандидатських, докторських), експертизи та рецензування наукових робіт (монографії, підручники, науково-методичні посібники, ін.).

Розроблені авторські лекційні курси : «Історія музичної освіти України», «Українська фортепіанна школа», «Науково-педагогічні школи в мистецтві».

Основні наукові ідеї, їх розробки та висновки викладено у понад 100 наукових роботах, серед яких : монографія, дванауково-методичних посібники, курс лекцій з історії музичної освіти України; низка програм та методичних рекомендацій із фортепіанної підготовки, численні статті у провідних науково-педагогічних виданнях України та за її межами (Білорусь, Молдова, Польща, Німеччина), періодичних музичних виданнях.

Наукові роботи: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oMlslEEAAAAJ&hl=uk&oi=sra (Google Scholar)

Здійснює професійну підготовку майбутніх фахівців мистецької галузі на факультеті мистецтва імені Анатолія Авдієвського, кафедрі педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства, викладає фортепіано за всіма напрямами відповідної підготовки, читає лекційні курси, керує асистентською та науково-дослідною виробничою практикою магістрів, керує науково-дослідною діяльністю магістрів, аспірантів, докторантів з України та іноземних держав. всіма напрямами відповідної підготовки, читає лекційні курси, керує науково-дослідною виробничою практикою магістрів.

Репертуар: Українські та світові шедеври фортепіанної музики різних стилів, жанрів та форм. Фортепіанна музика сучасних композиторів, визнана в державі та світі, написана спеціально для фортепіано та за участі виконання на фортепіано.


 

 Награди 1Ма Сінь 3 ФОТО 750 x 1000 

За роки науково-педагогічної та музично-професійної діяльності підготовлені лауреати та дипломанти Всеукраїнських та Міжнародних виконавських конкурсів піаністів, а також фахових конкурсів учителів музичного мистецтва.

 

 

 

 

 

 

В і д з н а к и / A w a r d s :

• Відмінник освіти - Нагороджена відзнакою МОН України (2015 р.).

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, 2009.

Подяка МОН УКРАЇНИ, ДНУ «ІМЗО» 2019.         

Подяки «За активну участь у естетичному вихованні молоді» (UNESCO, Молдова), 2016, 2018 рр.