Основні наукові праці: наукові здобутки викладені у 70 наукових працях. Серед яких монографія   «Акмеологічний розвиток майбутнього вчителя музики в творчому навчальному колективі: теорія і практика; навчальний посібник: Вступ до акмеології мистецької освіти»

Видано статтю в журналі, який індексується міжнародною наукометричною базою даних Web of Science: В.Андрущенко, 1. Л.Кияновська та В.Федоришин - «Філософсько-естетичні виміри вітаїзму у творчості Мирослава Скорика”// Міждисциплінарні дослідження складних систем — НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ, 2021 №17, с. 43-58. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XsW5sA7hMAcJ:iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216969/217027+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Л.Кияновська В.Федоришин, Л.Мельник, А.Козир Людкевич i Землiнський: типологiчне порiвняння учителя i учня Міждисциплінарні дослідження складних систем — НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ, 2021 №19, с. 160-167 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxtUmKyvdXIJ:iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248602/245914+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

 

 • Науковий керівник захищених дисертацій
 1. Михаць Роман Миколайович «Український театральний рух у Східній Галичині в контексті формування наіцональної ідентичності дітей та молоді (друга половина ХІХ-30-ті рр.. ХХ ст..) " Дрогобич 2018 https://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/myxac-r.-m.-ukrayinskyj teatralnyj-rux-u-sxidnij-galychyni-v-konteksti-formuvannya-nacionalnoyi-identychnosti-ditej-ta-molodi-druga-polovyna-xix-30-ti-rr.-xx-st..pdf
 2. Джумеля Андріана Зеновіївна «Формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії засобами пластичного інтонування» http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35368
 3. Хуан Чанхао Методичні засади вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання" / Хуан Чанхао ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник В. І. Федоришин]. – Суми, 2021. – 20 с. https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11577

 

Монографії:

 1. Федоришин В.І. Акмеологічний розвиток майбутнього вчителя музики в творчому навчальному колективі: теорія і практика: монографія /Василь Ілліч Федоришин. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 410 с. (25, 05 др. арк.)
 2. Федоришин В.І. Вступ до акмеології мистецької освіти: навч.-методич. посібник /В.І.Федоришин, А.В. Козир. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 263 с. (13, 86 ум. др. арк.)
 3. Федоришин В.І. Інтегральна система мистецької освіти: етнокультурний напрям розвитку здібностей творчої особистості. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – 580 с. (30, 05 др. арк.)

 

Навчально-методичні посібники:

 1. «Веснянки» 2 видання (інтегральний підхід). Навчально-методичний посібник – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 102 с. (13, 54 ум. др. арк.)
 1. Хоровий та інструментальний репертуар у мистецькій освіті (інтегральний підхід). Навчально-методичний посібник (на репертуарі композитора Віктора Степурка) – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 220 с. (27, 78 ум. др. арк.)
 1. Сергій Магера - українська душа в оперних портретах. Навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 280 с. (32, 7 ум. др. арк.)

 

Електронні навчально-методичні посібники, концерти-лекторії:

 1. Федоришин В., Андрущенко Т., Болгарський Д., Кияновська Л., Корінець З., Козир А., Мельник Л., Михаць М., Пиц Б., Степовик Д. Вокальні твори українських композиторів на слова Тараса Шевченка в супроводі камерного оркестру: електронний навчальний посібник. 2-ге вид. 2006р. https://drive.google.com/drive/folders/1GO4hFYxtZb8ClWoMB0rh0Uu1pVdZYkX4?usp=sharing
 1. Федоришин В. І. Колеса син сторіччя 2007р. https://youtu.be/gPWErpcTBG4
 1. Федоришин В. І. Україна в контексті європейської культури (живопис, музика) 2008р. https://youtu.be/XDYGA3YhOXo
 2. Федоришин В. І. Українська музика в просторі і часі 2009р. https://youtu.be/mj4echo8Vrw
 3. Федоришин В. І. Вербицький в духовній спадщині 2010р. https://youtu.be/7Q1q8yq_e_s

 

11 2 12 13 14

 

Протягом всієї навчально-педагогічної та науково-творчої діяльності Василь Федоришин як декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (ректор – академік В,П. Андрущенко) співпрацює із Національною Академією педагогічних наук України (президент – академік  В. Г. Кремінь). Активна участь в українських, так і міжнародних конференціях, полягає в поєднанні виступаючого як доповідача та практичної частини мистецької освіти.

Спільно із відділенням Професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (академік-секретар Н. Г. Ничкало) професор В.І.Федоришин проводить концерти-лекторії, де задіяні творчі колективи факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ ім. М.П. Драгоманова,  національні творчі колективи України, а також відомі провідні виконавці-солісти світу. За вищезазначеними посиланнями можна переглянути і послухати  в теоретичних частинах концертів-лекторіїв (один із них «Михайло Вербицький – духовна спадщина») відомих професорів, член-кореспондентів, академіків НАПН України.

Довгострокова співпраця з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (директор Л. Б. Лук’янова) стали  перший електронний навчально-методичний посібник Федоришин В., Андрущенко Т., Болгарський Д., Кияновська Л., Корінець З., Козир А., Мельник Л., Михаць М., Пиц Б., Степовик Д. «Вокальні твори українських композиторів на слова Тараса Шевченка» в супроводі камерного оркестру, а також навчально-науковий методичний посібник «Веснянки» На сьогоднішній день готується розширене Друге видання методичного посібника «Веснянки», в якому використовуються всі можливості сучасних цифрових технологій.

Співпраця з Інститутом проблем виховання НАПН України (директор, академік  – І. Д. Бех) - телевізійний проект «Ніч у музеї – творчі особистості України» (куратор - доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти О.А.Комаровська.) На даний час готуються історичні розвідки для проектів:

«Станіслав Людкевич – 100 років життя», а також «Анатолій Кос-Анатольський – джерело карпатських гір»

Загальна науково-педагогічна концепція В.І. Федоришина «Трансдисциплінарний вимір підготовки фахівців мистецького профілю: міжпредметні зв`язки» яка впроваджена та апробована в навчальному процесі на Факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ ім. М.П. Драгоманова базується на історичних, різних за напрямками, наукових дослідженнях Національної Академії Педагогічних Наук України.

 

 

 
 

 

ОПИТУВАННЯ щодо якості освіти